Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek “Hocki Klocki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zlobekkamionki.kornik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.30. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023.03.29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w przeważającej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są powyżej formularza kontaktowego oraz w stopce każdej podstrony.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2020 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi, a my spróbujemy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.03.29. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.26.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli zauważyli Państwo na naszej stronie internetowej problemy, które mogą wynikać z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy zgłosić to do sekretariatu, mailowo na adres: sekretariat@zlobekkamionki.kornik.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 227 60 21.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres podstrony, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w sposób alternatywny.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Instytucji Nadrzędnej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek “Hocki Klocki”, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mieczewskiej i wewnętrznej (między żłobkiem a szkołą), oznaczone literami A i B. Oba wejścia nie posiadają barier w postaci schodów. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek jest parterowy, więc nie posiada windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia A.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, a także psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W obiekcie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wysoki kontrast. Strona posiada przycisk “Przełącz wysoki kontrast”, zlokalizowany po lewej stronie w połowie wysokości ekranu. Przycisk dostępny jest m.in. z klawiatury, za pośrednictwem klawisza tabulacji (Tab). Narzędzie redukuje liczbę kolorów na stronie, jednocześnie zwiększając kontrast pomiędzy obiektami, np. tekstem a tłem. Zabieg ten zapewnia dostępność strony internetowej dla osób niedowidzących.

Rozmiar czcionek. Strona posiada przycisk “Zmień rozmiar czcionek”, zlokalizowany po lewej stronie w połowie wysokości ekranu. Przycisk dostępny jest m.in. z klawiatury, za pośrednictwem klawisza tabulacji (Tab). Narzędzie ujednolica wielkość czcionek na stronie, powiększając teksty napisane małymi literami i zmniejszając nagłówki. Zabieg ten zapewnia dostępność strony internetowej dla osób z poważnymi wadami wzroku.