O żłobku

O żłobku


Najważniejsze jest dla nas, aby dzieci były szczęśliwe, bezpieczne i otwarte na świat. Każdy dzień pobytu ma stwarzać taką szanse. Ponieważ żłobek to dla dzieci właściwie drugi dom, spędzając z nami czas powinny czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Nasz żłobek powstał w 2017 roku przy kompleksie edukacyjnym szkoły i przedszkola w Kamionkach. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio dostosowane do potrzeb maluchów by bezpiecznie i w przyjemny sposób rozwijały swoje umiejętności. Na zewnątrz powstał plac zabaw dostosowany do potrzeb małych dzieci oraz gry chodnikowe.


Opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz podejście, niezbędne w tym zawodzie. Praca w naszym żłobku polega nie tylko na opiece, ale i na rozwoju. Naszym celem jest kształcenie osobowości dziecka w najwcześniejszym okresie jego rozwoju. Poprzez różnorodne zabawy, pielęgnację, kontakt z rówieśnikami oraz urozmaicone zajęcia, dążymy do zapewnienia rozwoju intelektualnego, motorycznego i emocjonalnego. Indywidualne podejście do naszych maluchów umożliwia nam odkrywanie i rozwijanie jego talentów oraz pomaga w pokonywaniu trudności.Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości i umiejętności.


Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.


Żłobek współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Żłobek jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.


W żłobku promowany jest zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne.


Atuty


Lata

Rok założenia

Absolwentów

Wydarzeń

W swoich działaniach :

  • Promujemy zdrowy styl życia.
  • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
  • Zapewniamy opiekę, dbamy o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 

  • Umożliwiamy osiągnięcie stanu gotowości do pójścia do przedszkola.
  • Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata, samodzielność oraz umiejętność rozumienia siebie i innych.
  • Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Zapraszamy do kontaktu