DOFINANSOWANIE | Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych

Szanowni Państwo,
w dniu 31 grudnia 2021 roku otrzymaliśmy informację od Organu Prowadzącego o możliwości skorzystania przez Państwa z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.  

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, na którym omówione zostaną wszelkie wątpliwości oraz przekażemy Państwu niezbędne oświadczenia.
Termin spotkania : 5 stycznia 2022 roku – środa
godzina : 14:00 Rodzice dzieci z grupy Ślimaczki  oraz 14:30 Rodzice dzieci z grupy Żabki.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem oraz formularzem, a Rodziców zainteresowanych skorzystaniem z możliwości dofinansowania prosimy o przygotowanie niezbędnych informacji opisanych w dokumencie do dnia 14 stycznia 2022 roku. Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres e-mail : ksiegowosc@zlobekkamionki.kornik.pl 

dofinansowanie_formularz dla rodziców

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU