Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 27.04.2022 r.