Procedura przebywania dzieci w żłobku od 18.05.20r na okres kwarantanny- informacja

Szanowni Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z procedurą przebywania dzieci w żłobku od 18.05.20r. Rodzice, którzy zgłosili chęć korzystania z opieki żłobka, zobowiązani są wypełnić i odesłać “Oświadczenie rodziców” na podany e-mail do czwartku 14.05.20r. Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej żłobka, w zakładce “do pobrania”.