Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb rekrutacji dzieci do żłobka