RODO

01

RODO


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, nakłada na naszą instytucję obowiązek publikacji poniższych informacji.


Inspektor ochrony danych osobowych

Mariusz Wereniewicz
e-mail iod@mawe.pl

UWAGA! Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Żłobek, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.